Gaskontroll med modern testutrustning för säker användning

Egenkontroll för skär- och gasutrustning

Vid gastestning utförs kontrollerna med modern testutrustning och vid eventuella läckage byts produkter ut för att utrustningen ska vara 100% säker att användas i verksamheten.

Kortfattat går vi igenom hela gasutrustningen från tuber till brännare samt kringutrustning. Det innebär kontroll av ALLA anslutningar, slangar, klockor och ventiler att de är i fullt funktionsdugligt skick. All utrustning som inte går att justera byts mot Lindes originalartiklar eller om kund har önskemål av annan tillverkare. Slutligen monteras ”Gula kortet” med datummärkning när kontrollen är utförd, med ett protokoll som skickas med e-post för arkivering och bevis till kontrollerande myndighet.

Med en löpande kontroll av utrustningen ser vi till att utrustningen är säker år efter år.

Detta ingår i egenkontrollen

Boka egenkontroll skär- och gasutrustning

*Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen. De personuppgifter som vi samlar in är namn, företag, telefonnummer, emailadress och vi gör det för att kunna behandla er förfrågan samt återkomma till er. Personuppgifterna sparas så länge ärendet är aktuellt och vi lämnar ej ut uppgifterna till en tredje part.

Boka egenkontroll skär- och gasutrustning

*Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen. De personuppgifter som vi samlar in är namn, företag, telefonnummer, emailadress och vi gör det för att kunna behandla er förfrågan samt återkomma till er. Personuppgifterna sparas så länge ärendet är aktuellt och vi lämnar ej ut uppgifterna till en tredje part.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.  LÄS MER